Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Infographic
03/06/2024 18:06
10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn

03/06/2024 18:06

Kết thúc giai đoạn 1 cuộc thi cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” từ 10/5/2024 đến 2/6/2024 đã có 2 164 346 lượt dự thi.
10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn
4 bước để thi trắc nghiệm tìm hiểu 4 bước để thi trắc nghiệm tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn"

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành ...

Thể lệ phần thi Sáng tạo Video clip tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thể lệ phần thi Sáng tạo Video clip tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Giai đoạn 2 thi sáng tạo video clip dành cho tập thể của cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn" và hành ...

Xem phiên bản di động