Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Chủ nhật 31/12/2023 13:58

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông làm trưởng cụm thi đua năm 2024

Hoạt động Công đoàn - ĐỖ THIỆM - HOÀI NAM

Ngày 22/12, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
LĐLĐ tỉnh Đắk Nông làm trưởng cụm thi đua khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024
Trao cờ luân lưu cho đơn vị trưởng cụm thi đua năm 2024. Ảnh: HN

Hoạt động hiệu quả, kết quả nổi bật

Đại diện trưởng cụm thi đua năm 2023, đồng chí Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên cho biết, hội nghị lần này sẽ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn tại các đơn vị trong cụm. Đồng thời bình xét, suy tôn và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2023; bầu đơn vị trưởng, phó cụm thi đua năm 2024...

Năm 2023, LĐLĐ các tỉnh trong cụm thi đua đã thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên gắn với 10 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện hiệu quả các nội dung giao ước thi đua.

Nổi bật trong số đó là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Bên cạnh đó, toàn cụm thi đua phát triển mới 47.252 đoàn viên, thành lập mới 267 công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông làm trưởng cụm thi đua khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024
Đồng chí Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định chia sẻ về mô hình “3 chăm lo”. Ảnh: H.N

Công đoàn năm vừa qua tiếp nhận 212 đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, 106 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Công đoàn, số còn lại chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Công đoàn cũng tiếp 397 lượt đoàn viên, CNVCLĐ đến kiến nghị trực tiếp hoặc qua điện thoại. Nội dung chủ yếu xoay quanh tiền lương, thanh toán bảo hiểm xã hội, chủ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động không có lý do chính đáng…

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giải quyết kịp thời, cơ bản những vấn đề nảy sinh trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai kịp thời.

Việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết TƯLĐTT đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn còn tổ chức thăm, tặng quà cho 272.152 lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 113 tỷ đồng.

Kết thúc Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", toàn cụm thi đua có 97.445 sáng kiến đăng tải trên hệ thống, đạt 148,74% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông làm trưởng cụm thi đua khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024

Ký kết quy chế phối hợp giữa 10 LĐLĐ tỉnh với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: H.N

Giải pháp cụ thể, kiến nghị thiết thực

Năm 2024 với chủ đề hoạt động “Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, cụm thi đua đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong toàn hệ thống; nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ; tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao số lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương; phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên; tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, lao động khu vực phi chính thức.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông làm trưởng cụm thi đua khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024
Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai (đứng) đề xuất giải pháp với hoạt động của cụm thi đua. Ảnh: H.N

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đề xuất cụm thi đua ngay sau sơ kết 6 tháng cần tổng hợp ý kiến kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu, tiêu chí thi đua phù hợp để tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Ngoài ra, trong giao ban cụm thi đua nên bố trí tham quan trực tiếp tại cơ sở, trao đổi, học hỏi mô hình mới, cách làm hiệu quả; nghiên cứu để hằng năm có công trình "Mái ấm Công đoàn” chung của cụm thi đua tặng cho đoàn viên, CNVCLĐ thuộc đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết cụm thi đua.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong cũng kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm sửa quy chế khen thưởng, phù hợp với Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi).

Đồng chí Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định chia sẻ về mô hình “3 chăm lo”: chăm lo nguyện vọng – chăm lo an toàn, vệ sinh lao động – chăm lo đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời hướng tới các hoạt động bình đẳng giới, chăm lo cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là về sức khỏe sinh sản.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu sửa đổi quy định về xếp loại công đoàn cơ sở, nâng tỷ lệ công đoàn cơ sở xuất sắc lên trên không quá 50% cho phù hợp với thực tiễn và tương đồng các tổ chức đoàn thể khác; bổ sung quy định đánh giá, xếp loại và hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thuận với ý kiến này, đồng chí Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần có hướng dẫn cụ thể cách chấm điểm từng tiêu chí, định tính và định lượng trong chấm điểm thi đua của từng đơn vị; kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét bỏ quy định các đơn vị chấm chéo, đồng thời Tổng Liên đoàn thực hiện chấm điểm và ban hành quyết định xếp loại LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hằng năm…

Các đơn vị trong cụm thi đua cũng thống nhất cao đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai; tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa; bầu LĐLĐ tỉnh Đắk Nông làm cụm trưởng và LĐLĐ tỉnh Quảng Nam làm cụm phó trong năm 2024.

Dịp này, lãnh đạo 10 LĐLĐ tỉnh trong cụm thi đua và lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2028.

Góp ý kiến để công đoàn tham gia giám sát hiệu quả Góp ý kiến để công đoàn tham gia giám sát hiệu quả

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực trạng và giải ...

Thích ứng để phát triển: Mấu chốt trong bối cảnh mới của tổ chức Công đoàn Thích ứng để phát triển: Mấu chốt trong bối cảnh mới của tổ chức Công đoàn

Đó là nội dung chính trong phát biểu của đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tại chương trình làm ...

Doanh nghiệp gặp khó vẫn chi Doanh nghiệp gặp khó vẫn chi "đậm" thưởng Tết cho công nhân

Công đoàn cơ sở đề xuất lãnh đạo Công ty TNHH Nhựa Cotec (KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) thưởng tháng lương 13 cho ...

In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Tập trung nguồn lực để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Tập trung nguồn lực để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Đó là nội dung chính trong phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, phát động phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam vào chiều ngày 25/12/2023.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai dẫn đầu Cụm thi đua năm 2023

Công đoàn -

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai dẫn đầu Cụm thi đua năm 2023

LĐLĐ tỉnh Gia Lai được suy tôn là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2023.

Đón năm mới trong căn nhà mới

Hoạt động Công đoàn -

Đón năm mới trong căn nhà mới

Gia đình anh Tạ Văn Bốn - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Văn An, tỉnh Bắc Giang hạnh phúc khi được đón năm mới trong căn nhà mới.

Gần 24.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo tại các KCN Đà Nẵng

Hoạt động Công đoàn -

Gần 24.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo tại các KCN Đà Nẵng

Trong năm 2023, gần 24.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) được Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) Đà Nẵng chăm lo với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Năm 2024, hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ tiếp tục được chú trọng.

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Hoạt động Công đoàn -

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Để thực hiện tốt một trong 3 khâu đột phá, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028 cả nước có 15 triệu đoàn viên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024.

Hiệu quả từ mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Hiệu quả từ mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Giai đoạn 2018-2023, mô hình "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân" đã được triển khai nhân rộng và phát huy hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP. HCM.

Talk Công đoàn: Làm sao gắn kết hoạt động công đoàn nơi đồng bào có đạo? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Làm sao gắn kết hoạt động công đoàn nơi đồng bào có đạo?

Đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ đầy tâm huyết và trách nhiệm về hoạt động công đoàn ở nơi có đông đồng bào có đạo.
Bị nợ lương, NLĐ có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp Tôi công nhân

Bị nợ lương, NLĐ có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 2014, NLĐ còn có quyền nộp đơn tại tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với NLĐ mà doanh nghiệp đó không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Kế hoạch chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” tại Quảng Bình Công đoàn số

Kế hoạch chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” tại Quảng Bình

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 sẽ được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/01/2024.
Bản tin công nhân: Nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người 'quyết' không về quê, bám trụ thành phố lớn

Bản tin công nhân ngày 30/12 gồm những nội dung chính sau đây: Người dân đổ dồn về quê nghỉ Tết Dương lịch; Nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người 'quyết' không về quê, bám trụ thành phố lớn; Cuối năm thêm khổ vì bị nợ lương...
Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường

Trong chương trình Talk Bàn Phúc lợi số 6 với chủ đề Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường, các khách mời sẽ chia sẻ về những phúc lợi, chế độ lương thưởng hấp dẫn để giữ chân đoàn viên, người lao động cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đọc thêm

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngày 27/12, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Kết quả hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh năm 2023

Hoạt động Công đoàn -

Kết quả hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh năm 2023

Năm 2023, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tăng cường phối hợp phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hoạt động Công đoàn -

Tăng cường phối hợp phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các cấp công đoàn cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cho phù hợp với từng địa bàn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của công nhân lao động.

Ấm tình công đoàn trên hành trình Tết 2024

Hoạt động Công đoàn -

Ấm tình công đoàn trên hành trình Tết 2024

Gần 3.000 đoàn viên, người lao động sẽ được trở về quê đón Tết bên gia đình và người thân nhờ Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024.

Góp ý kiến để công đoàn tham gia giám sát hiệu quả

Công đoàn -

Góp ý kiến để công đoàn tham gia giám sát hiệu quả

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực trạng và giải pháp”.

Thích ứng để phát triển: Mấu chốt trong bối cảnh mới của tổ chức Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Thích ứng để phát triển: Mấu chốt trong bối cảnh mới của tổ chức Công đoàn

Đó là nội dung chính trong phát biểu của đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tại chương trình làm việc giữa LĐLĐ tỉnh với lãnh đạo Ban Quản lý và Công đoàn KKT Đông Nam về hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn 9 nội dung quan trọng

Công đoàn -

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn 9 nội dung quan trọng

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ Nhất (khoá XIII) cho ý kiến về 9 nội dung quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn đề xuất lương tối thiểu năm 2024 tăng 6,5 - 7,3%

Công đoàn -

Công đoàn đề xuất lương tối thiểu năm 2024 tăng 6,5 - 7,3%

Tại phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2024.

Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ: quyết tâm đổi mới toàn diện theo hướng thiết thực

Hoạt động Công đoàn -

Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ: quyết tâm đổi mới toàn diện theo hướng thiết thực

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024, với quyết tâm đổi mới toàn diện theo hướng thiết thực.

Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng trong các khu công nghiệp đi vào thực chất

Hoạt động Công đoàn -

Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng trong các khu công nghiệp đi vào thực chất

Chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Mạng lưới Công đoàn các KCN các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức hội thảo “Bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT)”.