Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Infographic
07/06/2024 16:06
Tháng 5/2024: Kết nạp mới 82.648 đoàn viên, thành lập 909 công đoàn cơ sở

07/06/2024 16:06

Theo báo cáo của các công đoàn ngành, địa phương, trong tháng 5/2024, các cấp công đoàn đã thành lập được 909 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 82.648 đoàn viên công đoàn.

Kết quả kết nạp lớp “Đoàn viên tháng 5”

Tháng 5/2024: Kết nạp mới 82.648 đoàn viên, thành lập 909 công đoàn cơ sở
7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024 7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện 7 hoạt động trọng tâm năm 2024.

Chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024 Chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2024 như ...

Xem phiên bản di động