Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Infographic
26/04/2024 18:10
Tình hình thị trường lao động Việt Nam quý 1/2024

26/04/2024 18:10

Trong quý 1/2024, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý 1/2024 tiếp tục tăng so với quý 4/2023 và cùng kỳ năm 2022.
Số lao động có việc làm trong quý 1/2024 là 51,3 triệu người tăng 174,1 nghìn người so với quý 4/2023.
Tình hình thị trường lao động Việt Nam quý 1/2024
Cách tính lương mới của giáo viên từ ngày 1/7/2024 Cách tính lương mới của giáo viên từ ngày 1/7/2024

Lương của giáo viên năm 2024 sẽ thay đổi theo cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024. Theo đó, giáo viên sẽ có mức lương ...

Nhiều lao động sắp được tăng lương 2 lần từ 1/7/2024 Nhiều lao động sắp được tăng lương 2 lần từ 1/7/2024

Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo ...

Xem phiên bản di động