Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác

Hoạt động Công đoàn - MINH KHÔI

Nhiệm vụ của công đoàn đặc thù và ngày càng nặng nề nhưng biên chế công đoàn lại rất thấp so với các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Luật Công đoàn 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 đã xuất hiện những yêu cầu, đòi hỏi cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Trong đó có việc tăng quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn theo các quy định hiện nay của Đảng và các quy định pháp luật đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp.

Cơ chế cấp ủy địa phương giao biên chế cho tổ chức Công đoàn địa phương trong gói biên chế được cấp trên giao cho khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội dẫn đến sự không đồng bộ về biên chế trong cùng một cấp công đoàn.

Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hà Quân

Việc phân bổ biên chế do cấp ủy địa phương quyết định trong khi đảm bảo nguồn tài chính lại do công đoàn cấp trên, dẫn tới thiếu đồng bộ trong việc phân bổ nhân lực và nguồn lực đảm bảo; không điều tiết được từ nơi thừa sang nơi thiếu trong phạm vi cả nước cũng như trong phạm vi của tỉnh, thành phố.

“Biên chế ít, lại thêm việc phân công về các tỉnh, thành ủy theo nguyên tắc số lượng đảng viên và dân số - tức là nơi nào đông dân, đông đảng viên thì nơi đó sẽ có nhiều biên chế. Nhưng nơi đông dân không có nghĩa là nơi ấy đông công nhân. Dẫn đến việc nơi có rất nhiều công nhân nhưng biên chế lại ít”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu thực trạng.

“Lần này Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất khi phân bổ biên chế về thì tham khảo, thống nhất ý kiến với Tổng Liên đoàn, thậm chí chúng tôi mới là người đánh giá địa bàn nào cần thêm biên chế công đoàn”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh xuất hiện cạnh tranh công đoàn, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp, người lao động, đoàn viên công đoàn, nhiệm vụ của công đoàn đặc thù và ngày càng nặng nề, nhưng biên chế công đoàn lại rất thấp so với các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, tính đến 31/3/2024, tổng số biên chế cấp ủy địa phương giao cho 04 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tính cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 62.141 biên chế, trong đó: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 16.116 biên chế; Hội Nông dân: 14.436 biên chế; Hội Liên Hiệp Phụ nữ: 15.509 biên chế; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 16.080 biên chế. Trong khi đó, tổng số biên chế công đoàn địa phương được các tỉnh ủy, thành ủy giao năm 2024 là 5.119 biên chế.

Cán bộ công đoàn cơ sở đa số hoạt động kiêm nhiệm, chịu sự chi phối từ chủ doanh nghiệp do họ là người lao động, nhận lương từ doanh nghiệp. Đây là thực tế khó khăn của cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết: “Tại công đoàn cơ sở hiện nay đang vì không có cán bộ công đoàn chuyên trách nên chúng ta phải chấp nhận ông chủ doanh nghiệp tự tuyển người về làm cán bộ công đoàn. Ông ấy tuyển về, lại còn trả lương, cho nên để anh em nói tiếng nói độc lập, mạnh mẽ, quyết liệt quả là khó”.

Do vậy, Tổng Liên đoàn đề xuất ở những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên, cần bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn trả lương. Đối tượng này nên là hợp đồng lao động để thuận lợi xử lý các vấn đề về cán bộ và trả lương, phù hợp với mặt bằng tiền lương trong doanh nghiệp.

Việc cơ cấu cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có đông công nhân do công đoàn quản lý, trả lương đảm bảo tiếng nói độc lập, mạnh mẽ của cán bộ công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam kỳ vọng việc sửa đổi, bổ sung quy định giao quyền cho Tổng Liên đoàn chủ động đề xuất số lượng cán bộ công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống tạo ra sự đồng bộ về biên chế trong hệ thống công đoàn.

Phân bổ biên chế đi đôi với việc cân đối nguồn tài chính đảm bảo chi hành chính và chi cho hoạt động phong trào của các cấp công đoàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn. Đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quản lý biên chế; quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn.

Ngoài ra, việc trao quyền chủ động cho Tổng Liên đoàn quyết định số lượng cán bộ công đoàn là lao động hợp đồng trong cơ quan chuyên trách và công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo sự chủ động, linh hoạt trong bố trí cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đoàn viên trong từng thời điểm, giai đoạn, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Vấn đề biên chế công đoàn từng nhận được ý kiến thảo luận. Trong Hội thảo về phát triển đội ngũ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, công đoàn mới đây, đồng chí Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị số lượng biên chế cho công đoàn không nên phụ thuộc vào số dân của tỉnh, thành, ngành mà phải phụ thuộc số lượng đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của từng ngành, từng địa phương.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng cho rằng cách giao biên chế cho tổ chức Công đoàn hiện chưa phù hợp với sự phát triển của tổ chức, gây nhiều khó khăn, bức xúc cho các cấp công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Video: Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trả lời phỏng vấn Tạp chí Lao động và Công đoàn trong chương trình "3 phút cùng đại hội".

Theo Nghị quyết số 793/NQ-UBTVQH15 ngày 07/6/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam được phân công là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Hiện nay, dự án Luật Công đoàn đã được trình Quốc hội để xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở kế thừa Luật Công đoàn 2012, dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 06 chương, 36 điều (sửa đổi, bổ sung 32 điều; thêm mới 4 điều), bỏ 01 điều so với Luật Công đoàn 2012; với một số vấn đề cơ bản sau:

- Đề xuất tăng quyền chủ động của tổ chức công đoàn trong công tác cán bộ.

- Kế thừa và giữ nguyên đối tượng nộp và mức đóng 2% kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

- Tăng quyền chủ động giám sát của Công đoàn Việt Nam.

- Bảo đảm thời gian hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn không chuyên trách.

- Về quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: "Không được làm theo phong trào"

Xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn luôn được Đảng ta quan tâm song hiện nay kết quả chưa ...

Có những giáo viên làm thêm 3 tháng hè để 9 tháng còn lại không phải lo lắng Có những giáo viên làm thêm 3 tháng hè để 9 tháng còn lại không phải lo lắng

Trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, TS Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nói ...

Giấc mơ nhà công vụ của giáo viên nơi “đỉnh trời” Giấc mơ nhà công vụ của giáo viên nơi “đỉnh trời”

Tại những nơi buồn vắng của “đỉnh trời” Cao Bằng, rất nhiều giáo viên hằng ngày phải vật lộn dưới những mái nhà xập xệ ...

In bài viết
Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp? Tôi công nhân

Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp?

Và cũng giống như trầm cảm, các loại bệnh liên quan đến tâm lý do áp lực công việc như rối loạn lo âu, suy nhược tâm thần, suy giảm trí nhớ… cũng đều không phải bệnh nghề nghiệp. Người lao động mắc các bệnh trên đều không được hưởng chế độ đối với bệnh nghề nghiệp.

Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp? Tôi công nhân

Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp?

Và cũng giống như trầm cảm, các loại bệnh liên quan đến tâm lý do áp lực công việc như rối loạn lo âu, suy nhược tâm thần, suy giảm trí nhớ… cũng đều không phải bệnh nghề nghiệp. Người lao động mắc các bệnh trên đều không được hưởng chế độ đối với bệnh nghề nghiệp.

Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động

Đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ trong Talk Công đoàn.

10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn Infographic

10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn

Kết thúc giai đoạn 1 cuộc thi cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” từ 10/5/2024 đến 2/6/2024 đã có 2 164 346 lượt dự thi.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Video: Đọc sách giữa biển khơi Video

Video: Đọc sách giữa biển khơi

Được mệnh danh là “Kình ngư trắng giữa biển xanh”, tàu kiểm ngư số hiệu KN-390 luôn cần khoảng 10 người thợ máy chia nhau ca kíp vận hành để bảo đảm an toàn tuyệt đối với phương châm "tàu là nhà, biển cả là quê hương". Những lúc rảnh rỗi, anh em thợ máy – thủy thủ trên tàu lại tranh thủ đọc sách. Mời các bạn xem nội dung bài viết về tàu KN-390 và anh em thủy thủ làm việc trên tàu Tại Đây.

Đọc thêm

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình

Đoàn viên công đoàn của Công ty Điện lực Quảng Trị hiện có 608 người, trong đó có 99 đoàn viên nữ. Hoạt động của Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả, tích cực chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; thực hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên, CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo động lực trong sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, là phối hợp tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng”

Hoạt động Công đoàn -

Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng”

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đồng nghiệp ưu ái đặt cho anh Nguyễn Văn Phương - Tổ trưởng Tổ Cơ điện của Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị cái tên thân thuộc là “Anh bác sĩ” của những chiếc máy hỏng. Bởi suốt 24 năm làm việc tại công ty, anh đã “thăm khám”, sửa chữa cho hầu hết các loại máy móc, thiết bị hư hỏng; đồng thời có nhiều sáng kiến, cải tiến hữu ích, giúp hệ thống dây chuyền hoạt động hiệu quả, năng suất, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng.

Giúp cán bộ tận tâm cống hiến, chăm lo sức khỏe đồng bào

Hoạt động Công đoàn -

Giúp cán bộ tận tâm cống hiến, chăm lo sức khỏe đồng bào

Nhờ sự phối hợp và hỗ trợ từ Công đoàn Y tế Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế và các nhà tài trợ, sau 2 tháng khởi công, nhà công vụ cho Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo (Điện Biên) gồm 7 phòng ở khép kín đã hoàn thành nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tổng kinh phí trên 1 tỷ 390 triệu đồng.

Lan tỏa hình ảnh, con người Đà Nẵng qua những tấm gương CNVC, người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Lan tỏa hình ảnh, con người Đà Nẵng qua những tấm gương CNVC, người lao động

Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ III năm 2024 đã và đang được diễn ra, qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Đà Nẵng.

Công đoàn huyện Phú Vang: Luôn là điểm tự vững chắc cho người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn huyện Phú Vang: Luôn là điểm tự vững chắc cho người lao động khó khăn

Ngoài việc thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) còn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động khó khăn; giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Công đoàn Thanh Hóa: Đa dạng hóa hoạt động trong Tháng Công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thanh Hóa: Đa dạng hóa hoạt động trong Tháng Công nhân

Tháng Công nhân đã trở thành sự kiện nổi bật thường niên của tổ chức Công đoàn Thanh Hóa. Mỗi năm triển khai một chủ đề, nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, ý nghĩa đã được công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức.

LĐLĐ Trà Vinh: “Đến với nhà trọ Công nhân” sẻ chia nghĩa tình Công đoàn

Công đoàn -

LĐLĐ Trà Vinh: “Đến với nhà trọ Công nhân” sẻ chia nghĩa tình Công đoàn

Không chỉ quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, Công đoàn tỉnh Trà Vinh còn đến tận các khu nhà trọ tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng và chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Điều này đã tạo được không khí ấm áp, nghĩa tình, gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.

Công đoàn huyện Triệu Phong: Luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động yếu thế

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn huyện Triệu Phong: Luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động yếu thế

Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là một địa phương có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đời sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động đều gặp nhiều khó khăn; nhất là năm 2023, nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, giảm thu nhập do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh. Trước thực trạng đó, Công đoàn huyện Triệu Phong đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, riêng Tháng Công nhân năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra nhiều hoạt động, trọng tâm là tổ chức Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”, “Đối thoại tháng 5”, “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”, “Cảm ơn người lao động”; tổ chức Tháng cao điểm Phát triển đoàn viên...

Hỗ trợ công nhân Công ty TNHH Châu Tiến mắc bệnh nghề nghiệp

Hoạt động Công đoàn -

Hỗ trợ công nhân Công ty TNHH Châu Tiến mắc bệnh nghề nghiệp

Nhân dịp Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức chương trình hỗ trợ người lao động (NLĐ) đã từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh nghề nghiệp.