Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao

Công đoàn - TRẦN LƯU

Hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.
Các nguồn thu tài chính công đoàn

Chiều 3/6, Quốc hội nghe Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi.

Trên cơ sở kế thừa luật Công đoàn năm 2012, dự luật sửa đổi lần này gồm 6 chương, 36 điều, bỏ 1 điều so với luật hiện hành. Dự thảo luật Công đoàn sửa đổi có nhiều thay đổi cơ bản, trong đó có nội dung hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, dự thảo luật tiếp tục quy định duy trì mức thu 2% kinh phí công đoàn, đồng thời bổ sung quy định về trích kinh phí công đoàn cho các cấp công đoàn và cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo 2 phương án.

Theo đó, phương án 1: Tại những nơi đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, kinh phí công đoàn được phân phối cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp) theo quy định của Chính phủ.

Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao

Quốc hội sẽ thảo luận luật Công đoàn sửa đổi tại kỳ họp 7 đang diễn ra. Ảnh: GIA HÂN

Phương án 2: Quy định cụ thể các phương án và tỷ lệ phân chia kinh phí công đoàn cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, nếu thực hiện phương án 1, Chính phủ chỉ cần quy định việc phân phối kinh phí công đoàn cho những nơi (doanh nghiệp) đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động hợp pháp. Với lý do, việc ra đời và hoạt động của tổ chức này là vấn đề mới, chưa có thực tiễn, vì vậy Tổng Liên đoàn đề nghị chọn phương án 1.

Hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.

Trước đó, Luật Công đoàn năm 1957 và luật Công đoàn năm 1990 đều đã quy định về nguồn thu tài chính công đoàn. Tới luật Công đoàn 2012 quy định: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, được thực hiện ổn định và phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm điều kiện vật chất cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo sự gắn kết lâu dài, bền chặt giữa người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, cho biết, dự thảo luật đã bổ sung quy định về miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng kinh phí công đoàn.

Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Ảnh: QH

Qua tổng kết việc thực hiện luật Công đoàn 2012 cho thấy, nguồn tài chính công đoàn thu đoàn phí công đoàn chiếm từ 25 - 27%; thu kinh phí công đoàn chiếm từ 57 - 64%; thu khác chiếm từ 11 - 16%; ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm khoảng 1%.

Tỷ trọng chi tài chính công đoàn được tập trung cho công đoàn cơ sở (chiếm gần 75%) để chăm lo tốt hơn phúc lợi cho người lao động.

Trong phân phối các nội dung chi, nguồn kinh phí công đoàn cơ bản dành cho phúc lợi, đại diện, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và người lao động, chiếm 84,14% tổng số chi.

“Quy định về tài chính công đoàn trong Luật Công đoàn hiện hành còn chung chung, chưa rõ cơ chế giám sát và việc thực hiện công khai, minh bạch. Ngoài tổ chức công đoàn có lịch sử lâu đời thì Bộ luật Lao động 2019 đã trao quyền cho người lao động lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, nhưng chế độ tài chính của những tổ chức như vậy lại chưa có khuôn khổ pháp lý. Thực tiễn giai đoạn đại dịch COVID-19 cũng cho thấy cần luật hóa vấn đề miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh... Những vấn đề nêu trên cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết Ủy ban đồng tình với đề xuất duy trì nguồn thu phí công đoàn 2% nhằm duy trì nguồn lực hiện có, khuyến khích xã hội hóa nguồn lực để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo phúc lợi xã hội cho người lao động.

Kinh phí này còn khích lệ người lao động gắn bó với công ty, thúc đẩy doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với người lao động. Trong tương lai, kinh phí công đoàn có thể còn được phân bổ cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Để bảo đảm tính khả thi của dự luật, cần phải tổng hợp tài chính công đoàn, thu - chi theo các nguồn trong giai đoạn 2019-2023 hoặc từ khi Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực đến nay và theo 12 nhiệm vụ chi của Luật Công đoàn năm 2012.

Cũng cần làm rõ hơn nhu cầu sử dụng kinh phí công đoàn trong thời gian tới để làm căn cứ cho việc quy định những nhiệm vụ chi mới hợp lý, hiệu quả, tránh tình trạng kết dư lớn và nghiên cứu giải pháp khắc phục thất thu kinh phí công đoàn.

Ủy ban Xã hội cũng đồng tình việc phải quy định việc miễn, giảm kinh phí công đoàn nhưng cần quy định rõ tiêu chí cụ thể.

Về hai phương án phân chia kinh phí công đoàn, Ủy ban Xã hội cũng có hai loại ý kiến liên quan đến hai phương án của Tổng Liên đoàn đề xuất. Đáng chú ý, ý kiến đồng thuận phải phân định tỷ lệ phân chia ngay trong luật cho rằng phương án này thể hiện sự công khai, minh bạch. Cũng có ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ phân chia kinh phí công đoàn theo hướng "tối thiểu 75%" cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, "tối đa 25%" cho công đoàn cấp trên để bảo đảm linh hoạt trong điều tiết tổng thể.

Ủy ban Xã hội cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình thu chi, sử dụng 2% kinh phí công đoàn; thông tin về chậm đóng, trốn đóng và không thu được kinh phí công đoàn. Dựa vào báo cáo này, Quốc hội sẽ có đầy đủ cơ sở để xem xét, quyết định.

Bảo đảm hoạt động công đoàn về công tác cán bộ và góp ý sửa đổi Luật Công đoàn Bảo đảm hoạt động công đoàn về công tác cán bộ và góp ý sửa đổi Luật Công đoàn

Công tác cán bộ là công việc quan trọng của Đảng và các đoàn thể. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ quan ...

TS. Bùi Sỹ Lợi đề xuất 6 nội dung cần sửa đổi trong Luật Công đoàn TS. Bùi Sỹ Lợi đề xuất 6 nội dung cần sửa đổi trong Luật Công đoàn

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, xuất phát từ yêu cầu khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn, đáp ứng hoạt ...

Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn

Nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, nhất là cơ chế quản lý tài chính công đoàn được nêu tại hội nghị ...

In bài viết
Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động

Đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ trong Talk Công đoàn.

Thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày Tôi công nhân

Thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Đón xem Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động

Talk Công đoàn 20 giờ, ngày 1/6 là cuộc trò chuyện với đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai).

10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn Infographic

10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn

Kết thúc giai đoạn 1 cuộc thi cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” từ 10/5/2024 đến 2/6/2024 đã có 2 164 346 lượt dự thi.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024 Video

Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024

Sáng 26/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động Quốc gia năm 2024” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Đọc thêm

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Công đoàn -

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm, đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ quan trọng, vừa khẳng định vị thế, vai trò, tiếng nói của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Giúp cán bộ tận tâm cống hiến, chăm lo sức khỏe đồng bào

Hoạt động Công đoàn -

Giúp cán bộ tận tâm cống hiến, chăm lo sức khỏe đồng bào

Nhờ sự phối hợp và hỗ trợ từ Công đoàn Y tế Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế và các nhà tài trợ, sau 2 tháng khởi công, nhà công vụ cho Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo (Điện Biên) gồm 7 phòng ở khép kín đã hoàn thành nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tổng kinh phí trên 1 tỷ 390 triệu đồng.

Lan tỏa hình ảnh, con người Đà Nẵng qua những tấm gương CNVC, người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Lan tỏa hình ảnh, con người Đà Nẵng qua những tấm gương CNVC, người lao động

Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ III năm 2024 đã và đang được diễn ra, qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Đà Nẵng.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Công đoàn huyện Phú Vang: Luôn là điểm tự vững chắc cho người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn huyện Phú Vang: Luôn là điểm tự vững chắc cho người lao động khó khăn

Ngoài việc thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) còn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động khó khăn; giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Công đoàn Thanh Hóa: Đa dạng hóa hoạt động trong Tháng Công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thanh Hóa: Đa dạng hóa hoạt động trong Tháng Công nhân

Tháng Công nhân đã trở thành sự kiện nổi bật thường niên của tổ chức Công đoàn Thanh Hóa. Mỗi năm triển khai một chủ đề, nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, ý nghĩa đã được công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức.

LĐLĐ Trà Vinh: “Đến với nhà trọ Công nhân” sẻ chia nghĩa tình Công đoàn

Công đoàn -

LĐLĐ Trà Vinh: “Đến với nhà trọ Công nhân” sẻ chia nghĩa tình Công đoàn

Không chỉ quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, Công đoàn tỉnh Trà Vinh còn đến tận các khu nhà trọ tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng và chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Điều này đã tạo được không khí ấm áp, nghĩa tình, gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.

8 nhiệm vụ thực hiện sau chỉ đạo của Thủ tướng về Công nhân - Công đoàn năm 2023

Infographic -

8 nhiệm vụ thực hiện sau chỉ đạo của Thủ tướng về Công nhân - Công đoàn năm 2023

Tại Thông báo kết luận số 37 ngày 20/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 11 nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan. Hiện nay đã có 8 nhiệm vụ đã được thực hiện, 01 nhiệm vụ đã và đang được phối hợp thực hiện và có 02 nhiệm vụ chưa được thực hiện.

Công đoàn huyện Triệu Phong: Luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động yếu thế

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn huyện Triệu Phong: Luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động yếu thế

Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là một địa phương có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đời sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động đều gặp nhiều khó khăn; nhất là năm 2023, nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, giảm thu nhập do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh. Trước thực trạng đó, Công đoàn huyện Triệu Phong đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, riêng Tháng Công nhân năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra nhiều hoạt động, trọng tâm là tổ chức Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”, “Đối thoại tháng 5”, “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”, “Cảm ơn người lao động”; tổ chức Tháng cao điểm Phát triển đoàn viên...