Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Huy động các nguồn lực cho tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội

Kinh tế - Xã hội - PGS.TS Trần Đình Huỳnh (nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng)

Mạng xã hội có không gian không biên giới rộng lớn khắp toàn cầu trong đó cư dân là tất cả mọi người, với những trình độ văn hóa, chính trị rất khác nhau, quan điểm khác nhau, lợi ích khác nhau. Họ tự do thể hiện mà không có tường rào nào có thể ngăn cản được. Nói qua như thế đủ thấy tính phức tạp và khó khăn trong việc tập hợp lực lượng để tuyên truyền một vấn đề tư tưởng chính trị trên không gian mạng mà ở đó ví như một cái “chợ trời” ai cũng có thể là chủ thể và đối tượng của vấn đề.
Cảnh báo mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội trên mạng Zalo, Facebook để lừa đảo, trục lợi

1. Chúng ta đã và đang có các công cụ truyền thống rất quan trọng là những tờ báo, tạp chí, sách in trên giấy nhưng văn hóa đọc ngày càng bị lép vế bởi sự lấn át của mạng xã hội.

Văn hóa đọc đã từng bước lùi lại sau văn hóa nghe nhìn.

Chúng ta đã và đang có các tờ báo điện tử hỗ trợ nhưng rõ ràng là vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu tuyên truyền chính trị, đấu tranh bảo vệ và ngăn chặn…

Trước tình trạng đó chúng ta nhất quyết không thể đứng im, đứng im tức là lùi bước. Chúng ta cũng không thể cấm hoặc khuyên mọi người lảng tránh không dùng mạng xã hội như có một vài người đã nghĩ và nói một cách đơn giản: “… Không dùng Facebook, Viber, Zalo... vì mấy thứ này rất đau đầu, mất thời gian” .

Huy động các nguồn lực cho tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội

Chương trình tọa đàm "Mạng xã hội - mặt trận tư tưởng mới" do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.

Không! Nói như thế có nghĩa là khuyên không dùng hoặc cấm không cho dùng.

Không! Chúng ta phải nhập cuộc và hành động phù hợp với thời đại, nhưng ta phải biết vận dụng phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” và với phương pháp linh hoạt là “tương kế tưu kế”, dùng ngay phương tiện mạng xã hội, cùng hòa vào mạng xã hội chung sống hòa bình với nó, tự chủ và đấu tranh để bảo vệ và ngăn chặn theo yêu cầu của chính chúng ta.

Kinh nghiệm đã cho thấy, dù khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua một khi chúng ta biết huy động được lực lượng hùng hậu.

Lực lượng ấy ở đâu ra? Ở cả hệ thống chính trị, ở nhân dân, trong đó Đảng là bộ tổng tham mưu và đội ngũ đi tiên phong để giáo dục, thức ngộ nhân dân, thuyết phục và thu phục được lòng dân như lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dạy.

Nhân dân là nền tảng của chế độ, là chủ nhân của đất nước, là lực lượng xây dựng và sức mạnh vô địch để bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc. Để tập hợp được lực lượng nhân dân thì phải “Nâng cao dân chúng” như Hồ Chủ tịch đã dạy.

Nâng tức là nâng cao đời sống vật chất và nâng cao đời sống tinh thần, là khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước và khát vọng Độc lập - Dân chủ - Tự do - Hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dân tham gia mọi công việc của đất nước, trong đó cụ thể là tham gia công tác tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội bằng các tổ chức của mình. Nhân dân vừa là đối tượng vừa là chủ thể của hoạt động tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội.

Nhân dân ta làm chủ bằng Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Ngoài ra, trong xã hội dân sự còn có các tổ chức xã hội, các hội đoàn, các tôn giáo… được tập hợp trong một tổ chức rộng rãi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một liên minh chính trị, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Để phát huy được vai trò của nhân dân vào việc tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội trong tình hình hiện nay cần chú ý mấy điều cơ bản:

(1) Chủ trương và quyết sách của Đảng phải đúng nhưng trong hoạt động của Đảng và Nhà nước phải liêm chính kiệm cần và hiệu lực, hiệu quả để có căn cứ thuyết phục trong công tác tuyên truyền. Bác Hồ đã nói “Những tấm gương sống có giá trị gấp trăm lần bài diễn văn”.

(2) Đảng và Nhà nước cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến khác nhau kể cả các ý kiến trái chiều của các thành viên trong Mặt trận để mau chóng khắc phục khuyết điểm và sai lầm.

(3) Toàn Đảng và mỗi đảng viên phải nghĩ thật, nói thật và làm thật.

Trong hệ thống chính trị có nhiều tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội triết học, Hội kinh tế, Hội sử học… Đảng cần phát huy vai trò của các tổ chức ấy tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

2. Sống là đấu tranh. Đấu tranh để vượt lên chính mình để cùng cộng đồng nhân loại tiến lên một xã hội văn minh: Độc lập, tự do, hạnh phúc. Đã là một cuộc đấu tranh, dù với thiên nhiên hay trong xã hội thì nhất thiết phải hợp lực, phải kết đoàn, phải có tổ chức, phải có đội ngũ tiên phong lãnh đạo, phải tập hợp và giáo dục quần chúng vì như trên đã nói, chân lý của muôn đời vẫn không thay đổi là quần chúng nhân dân chính là chủ thể và là lực lượng làm nên lịch sử.

Trước hết, Đảng lãnh đạo phải là bộ tổng tham mưu đồng thời là lực lượng đi tiên phong dẫn dắt, cảm hóa, giáo dục quần chúng trong cuộc đấu tranh này.

Nhưng nói theo Cụ Hồ là muốn giáo dục cho người khác thì mình phải tự giáo dục và nêu gương. Do vậy, các cấp ủy Đảng và đảng viên phải thấu hiểu những đặc điểm của mạng xã hội, phải nhanh nhẹn chủ động tiếp nhận, phân tích và ứng phó, phản hồi trước các thông tin trên mạng.

Kiên trì và bảo vệ những giá trị đích thực cơ sở nền tảng tư tưởng của Đảng là bất biến nhưng đấu tranh thì phải ứng vạn biến. Phải chịu khó học hỏi, tự học để nắm vững lý luận.

Điều này nói lại vẫn không bao giờ thừa vì trên thực tế vẫn có tình trạng lười học, học qua loa, vay mượn, chắp vá nên đấu tranh và bảo vệ chân lý nhưng vẫn chưa hiểu thấu chân lý ấy là gì, chân lý ấy đang phát triển cùng đời sống thực tiễn ra sao… nên đấu tranh nhưng không có tiềm lực, không đủ lý luận nên không sắc bén, không thuyết phục, không bẻ gẫy được các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch và không cảm hóa được cư dân mạng. Ngoài một số rất ít là thù địch, còn đa số là những người bình thường hay a dua theo tâm lý đám đông.

Vấn đề này trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của BCH Trung ương khóa XII trình bày và Đại hội Đảng khóa XIII thông qua đã chỉ rõ: “Công tác thông tin, tuyên truyền một số đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, hình thức chưa phong phú.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng; việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Kết quả thực hiện một số chủ trương của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, quản lý Internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu”.

Đảng viên, cán bộ phải nắm vững lý luận và tình hình thực tế, phải có ý thức chính trị và lòng trung thành để thực sự là lực lượng tiên phong dẫn dắt phong trào đấu tranh và tuyên truyền, bảo vệ quan điểm và đường lối chính trị của Đảng. Đây là chỗ rất yếu mà Nghị quyết của Đảng đã nêu.

Thứ hai, muốn định hướng cho quần chúng thì phải giáo dục quần chúng.

Số quần chúng đông đảo, hùng hậu của chúng ta là các tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên. Họ đang sử dụng công nghệ thông tin một cách thành thạo và say mê.

Họ vào mạng và kết nối, bình luận và chia sẻ với nhau và với nhiều đối tượng với những yêu cầu và mục đích khác nhau. Học tập có, vui chơi giải trí lành mạnh và không lành mạnh cũng có. Nhìn chung một số không nhỏ bàng quan đối với những vấn đề chính trị-xã hội của đất nước.

Ngày nay điện thoại thông minh, mạng xã hội, một công cụ hấp dẫn, tiện lợi ở xã hội hiện đại này đang như con dao hai lưỡi. Nếu ta không làm cho giới trẻ tỉnh ngộ, cứ rảnh ra là cắm đầu vào điện thoại, đọc ngấu nghiến say mê những thông tin vô bổ, độc hại đang phá hoại sự gắn kết quan hệ cha mẹ, ông bà với con cháu. Sự độc hại đang phá vỡ nền tảng xã hội và đầu độc tâm hồn, tư tưởng thế hệ trẻ.

Nếu trong hệ thống giáo dục quốc dân của ta việc giáo dục đạo đức công dân, giáo dục lý luận chính trị một cách có chất lượng, có sự lôi cuốn, thức ngộ, truyền cảm hứng cho họ về sử dụng mạng xã hội để biểu hiện ý chí, niềm tin vào lý tưởng, hứng khởi đấu tranh và ngăn chặn những biểu hiện trái với lý tưởng thẩm mĩ của xã hội thì chắc chắn chúng ta sẽ có một lực lượng hùng hậu làm chủ mạng xã hội để đấu tranh bảo vệ và ngăn chặn theo mục đích yêu cầu mà Đảng ta mong muốn.

Huy động các nguồn lực cho tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội

Hội thảo khoa học: “Tác động của mạng xã hội đến lối sống và văn hóa học đường của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội” (do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức) đã trao đổi, thảo luận sâu sắc, cụ thể và toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của mạng xã hội đến lối sống và văn hóa học đường của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Nghiêm.

Tóm lại, nếu những người cộng sản sống cùng đời sống với số đông quần chúng trẻ tuổi, có học thức, ham chuộng cái mới, cái tốt đẹp mà cuộc cách mạng 4.0 tạo ra, định hướng cho họ, vừa là bộ tham mưu vừa là chiến sĩ tiên phong hướng dẫn, giúp đỡ họ thì chắc chắn trên mạng xã hội tư tưởng cách mạng và tiến bộ của Đảng sẽ là tư tưởng chủ đạo, lấn át xua đuổi những luồng gió độc, những tư tưởng xấu làm cho mạng xã hội trở thành một không gian trong sáng mang đậm tính nhân văn và lý tưởng thẩm mĩ của xã hội.

Mạng xã hội, nói cho cùng cũng chỉ là một phương tiện mới, một cơ sở vật chất mới trong một thời đại mới, còn lý luận cách mạng cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi thâm nhập vào quần chúng thanh niên có trí thức và làm chủ khoa học công nghệ như C.Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ dẫn.

Thứ ba, chủ động và minh bạch hóa thông tin.

Thời đại công nghệ thông tin phát triển rất nhanh như trên đã nói, bất cứ ở đâu và bất cứ ai, người ta đều có thể đưa thông tin theo cảm quan, tùy hứng thú và tâm trạng của họ lên mạng xã hội và từ đó chia sẻ, phát tán loang đi rất nhanh.

Vì vậy các cấp ủy, các cơ quan tuyên truyền của Đảng và Nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin, minh bạch và chính xác hóa thông tin, nhanh chóng đưa thông tin chính thống lên mạng xã hội để hướng dẫn dư luận.

Cũng cần nói thêm là các chính khách, các cán bộ có chức quyền cao ở ta thường ít dùng mạng xã hội để bày tỏ chính kiến và giao lưu với người dân; nhưng những hành động và phát ngôn của họ thường rất nhanh chóng được cư dân mạng ghi lại, chớp lấy tung lên mạng.

Nếu những việc làm tốt, phát ngôn hay thì chưa chắc đã được họ ghi nhận nhưng nếu những việc làm sai trái, những phát ngôn hớ hênh, thậm chí nóng vội, thiếu chuẩn xác, nhất là một số vấn đề nhậy cảm như chủ quyền quốc gia, biển đảo, dự án, tham nhũng và công tác cán bộ… thì lập tức được ai đó cho tung bay lên mạng chia sẻ tứ tung không sao kìm lại được.

Lời nói như viên đạn khi đã ra khỏi nòng súng thì nó bay đi không sao giữ lại được. Lỡ tay may ra còn sửa được chứ lời nói lỡ, hớ, sai thì không tài nào thanh minh được. Càng bào chữa càng phản tác dụng. Những phát ngôn ấy rất dễ bị xuyên tạc, thổi phồng, lợi dụng để chống lại cơ sở nền tảng tư tưởng của Đảng, lăng nhục cán bộ và lên án chế độ ta.

Vì vậy bản thân mỗi cán bộ, đảng viên nhất là những người quyền cao chức trọng thì khi phát ngôn cần phải như Cụ Hồ đã từng khuyên trong “Sửa đổi lối làm việc”: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. Phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và dễ hiểu. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ “Chó ba quanh mới nằm. Người ba năm mới nói”… Làm được như thế - đảng viên cán bộ ta quyết phải làm như thế”.

Vấn đề tuyên truyền chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội thật không đơn giản, cần có sự vào cuộc của các chủ thể xã hội mà đội chủ lực quân chính là các nhà lãnh đạo quản lý các cấp, các nhà nghiên cứu và giảng dạy lý luận, các cơ quan truyền thông, nhà báo, nhà trường, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…

Mời quý độc giả xem video: "Nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động cho cán bộ tuyên giáo Công đoàn":

Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đoàn tàu tuyên truyền, mang biểu trưng và phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xuất phát ...

Mỗi công nhân là tuyên truyền viên bảo vệ môi trường Mỗi công nhân là tuyên truyền viên bảo vệ môi trường

Đại diện Công đoàn Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, tại Việt Nam hiện tại có 42% rác thải nhựa ...

In bài viết
Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp? Tôi công nhân

Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp?

Và cũng giống như trầm cảm, các loại bệnh liên quan đến tâm lý do áp lực công việc như rối loạn lo âu, suy nhược tâm thần, suy giảm trí nhớ… cũng đều không phải bệnh nghề nghiệp. Người lao động mắc các bệnh trên đều không được hưởng chế độ đối với bệnh nghề nghiệp.

Làm việc ở tỉnh nào sẽ được tăng lương thêm hơn 20% từ 01/7/2024? Tôi công nhân

Làm việc ở tỉnh nào sẽ được tăng lương thêm hơn 20% từ 01/7/2024?

Việc điều chỉnh địa bàn hưởng theo dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kéo theo người lao động làm việc tại các huyện của một số tỉnh, thành sẽ được điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng hơn, có nơi tăng đến hơn 20%.

Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Những cuộc “giằng co” vì người lao động

Đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ trong Talk Công đoàn.

10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn Infographic

10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội công đoàn

Kết thúc giai đoạn 1 cuộc thi cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” từ 10/5/2024 đến 2/6/2024 đã có 2 164 346 lượt dự thi.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Video: Đọc sách giữa biển khơi Video

Video: Đọc sách giữa biển khơi

Được mệnh danh là “Kình ngư trắng giữa biển xanh”, tàu kiểm ngư số hiệu KN-390 luôn cần khoảng 10 người thợ máy chia nhau ca kíp vận hành để bảo đảm an toàn tuyệt đối với phương châm "tàu là nhà, biển cả là quê hương". Những lúc rảnh rỗi, anh em thợ máy – thủy thủ trên tàu lại tranh thủ đọc sách. Mời các bạn xem nội dung bài viết về tàu KN-390 và anh em thủy thủ làm việc trên tàu Tại Đây.

Đọc thêm

Nhiều mẫu xe Honda gian lận trong thử nghiệm tiếng ồn

Kinh tế - Xã hội -

Nhiều mẫu xe Honda gian lận trong thử nghiệm tiếng ồn

Có tới 22 mẫu xe Honda liên quan tới sự việc gian lận trong thử nghiệm tiếng ồn tại Nhật Bản, và có thêm 12 xe khác sai phạm trong các thử nghiệm khác.

Thót tim với thanh niên một tay bế trẻ em lái xe máy vào đường cấm

Kinh tế - Xã hội -

Thót tim với thanh niên một tay bế trẻ em lái xe máy vào đường cấm

Chứng kiến cảnh tượng nam thanh niên một tay bế trẻ em, một tay lái xe máy, nhiều độc giả phẫn nộ cho rằng đây là việc làm cực kỳ nguy hiểm.

Trồng 11.000 cây xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Kinh tế - Xã hội -

Trồng 11.000 cây xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, chào mừng Ngày Môi trường thế giới (5/6), kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 05/6/2024, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức chương trình trồng Vườn cây Công đoàn Dầu khí tại Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2.

Tài hoa đôi tay người thợ tạc tượng Phật ở Sơn Đồng

Kinh tế - Xã hội -

Tài hoa đôi tay người thợ tạc tượng Phật ở Sơn Đồng

“Mắt người chưa thấy dung nhan Phật/Mà tự tay người Phật hiện ra” - đó là lời hay, ý đẹp trong dân gian vùng kinh kỳ Thăng Long xưa ngợi khen người thợ tài hoa ở làng thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng (Hoài Đức - Hà Nội).

Ly kỳ chuyện ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua Porsche 918 Spyder 60 tỷ

Kinh tế - Xã hội -

Ly kỳ chuyện ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua Porsche 918 Spyder 60 tỷ

Mới đây, Xuân Siêu Xe, nhà sáng tạo nội dung chuyên về mảng siêu xe, lần đầu hé lộ về phi vụ lừa đảo bất thành của "idol giới trẻ" Phan Công Khanh với Đặng Lê Nguyên Vũ, do chính vua cafe tiết lộ.

Xe điện VinFast sạc ở nhà được không?

Kinh tế - Xã hội -

Xe điện VinFast sạc ở nhà được không?

Xe điện VinFast có sạc ở nhà được không là câu hỏi của nhiều người dùng xe máy, ô tô điện VinFast. Dưới đây là câu trả lời.

Gắn kết khách hàng thông qua sticker đại diện cho thương hiệu trên các nền tảng số

Kinh tế - Xã hội -

Gắn kết khách hàng thông qua sticker đại diện cho thương hiệu trên các nền tảng số

Triển khai từ tháng 10/2023, đến nay, PVcomBank đã ra mắt sticker trên các nền tảng Zalo, Viber và Telegram với nhiều biểu cảm đáng yêu, thú vị.

Nhật Bản phát hiện bất thường ở nhiều mẫu xe của Mazda, Suzuki, Honda...

Kinh tế - Xã hội -

Nhật Bản phát hiện bất thường ở nhiều mẫu xe của Mazda, Suzuki, Honda...

Cơ quản quản lý Nhật Bản cho biết nhiều hãng ô tô của Nhật như Honda, Mazda, Suzuki… phát hiện những bất thường liên quan đến quá trình kiểm tra chất lượng xe.

Mercedes-Benz Việt Nam sắp có Tổng Giám đốc mới

Kinh tế - Xã hội -

Mercedes-Benz Việt Nam sắp có Tổng Giám đốc mới

Tân Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam Gerd Bitterlich sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 1/7 tới đây.

3 ngân hàng thu xếp thành công khoản vay 1,8 tỷ USD để xây dựng sân bay Long Thành

Kinh tế - Xã hội -

3 ngân hàng thu xếp thành công khoản vay 1,8 tỷ USD để xây dựng sân bay Long Thành

Chiều 01/06, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ ký kết Hợp đồng cấp tín dụng 1,8 tỉ USD cho Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc “Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1” giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).