Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Phải coi an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động thường xuyên, liên tục

An toàn, vệ sinh lao động - NGÔ KHIÊM (thực hiện)

Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 có chủ đề “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, được tổ chức từ ngày 01 - 31/5/2024 trên phạm vi toàn quốc nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nhân dịp này, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên (PV) Tạp chí ATVSLĐ về những hoạt động trọng tâm trong Tháng Hành động về ATVSLĐ.
Đón đọc Tạp chí An toàn vệ sinh lao động, số 346, tháng 5 - 2024
Nội dung bài phỏng vấn đã được đăng trang trọng trên (in) số 346, tháng 5/2024. Tạp chí Lao động và Công đoàn điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết này.

PV: Thưa đồng chí, Công đoàn Việt Nam đã cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trong tình hình mới như thế nào?

Đồng chí Phan Văn Anh: Ngày 19/3/2024 vừa qua, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới, trong đó có nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phải coi an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động thường xuyên, liên tục

, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi công nhân Đàm Văn Đội, Công ty Than Thống Nhất không may bị tai nạn lao động. Ảnh: Hà Anh.

Đồng thời yêu cầu cần phải phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các cơ quan báo chí trong vận động, tuyên truyền, xây dựng văn hóa an toàn lao động trong hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Để thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 31-CT/TW, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: Trước hết, các cấp công đoàn cần quán triệt và nắm rõ tinh thần chung của Chỉ thị, đó là “Bảo đảm quyền của NLĐ được làm việc trong điều kiện ATVSLĐ và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân”; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh con người, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp và đất nước.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong vận động, tuyên truyền, xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đoàn viên và NLĐ; đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm ATVSLĐ và điều kiện làm việc, gắn với việc cụ thể hóa khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp đối với công tác ATVSLĐ; dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua về ATVSLĐ, nhất là phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của an toàn vệ sinh viên để an toàn vệ sinh viên trở thành nòng cốt trong hoạt động ATVSLĐ tại cơ sở.

Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ hằng năm. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về ATVSLĐ để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ trong các doanh nghiệp; đề xuất bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; đào tạo kỹ sư, thạc sĩ về ATVSLĐ để cung cấp nhân lực làm công tác ATVSLĐ cho hệ thống công đoàn, cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp.

PV: Vậy thì đâu là điểm mới của Tháng Hành động về ATVSLĐ năm nay, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Anh: Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng Hành động về ATVSLĐ hằng năm, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Tháng Hành động về ATVSLĐ năm trước, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về ATVSLĐ Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng Hành động về ATVSLĐ vào tháng 5 hằng năm với một chủ đề và các hoạt động khác nhau để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phải coi an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động thường xuyên, liên tục

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Công đoàn Hà Tĩnh.

Năm nay, chủ đề của Tháng Hành động về ATVSLĐ là “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Đây là chủ đề khá mới với thông điệp là trong bối cảnh hiện nay, sản phẩm của đơn vị này có thể là đầu vào của đơn vị khác; các đơn vị, doanh nghiệp không chỉ hoạt động độc lập mà có mối quan hệ lẫn nhau trong cả chuỗi cung ứng, nhất là đối với các hàng hóa xuất khẩu.

Việc thúc đẩy, nâng cao ý thức trách nhiệm về ATVSLĐ cần tiếp cận với nâng cao trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng, khách hàng và toàn bộ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Ngoài các hoạt động duy trì giống các năm trước, như: Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tháng Hành động về ATVSLĐ; chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác ATVSLĐ; phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân; thăm hỏi các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát về ATVSLĐ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam còn phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về ATVSLĐ trong toàn quốc; tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về vấn đề an toàn và sức khỏe NLĐ cấp Trung ương; tại các địa phương, ngành thì căn cứ vào điều kiện thực tế sẽ có các kế hoạch hành động riêng để chăm lo và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

PV: Để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đạt hiệu quả cao nhất, theo đồng chí, các cấp công đoàn, nhất là khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất cần phải làm gì?

Phải coi an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động thường xuyên, liên tục

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà Tết cho lao động khó khăn tại Bình Dương. Ảnh: Công đoàn Bình Dương.

Đồng chí Phan Văn Anh: Các cấp công đoàn nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tập trung đông CNLĐ trực tiếp sản xuất cần phải có nhiều hoạt động thiết thực hơn và phải làm tốt hơn công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ sức khỏe, ATVSLĐ cho NLĐ.

Các cấp ủy, chuyên môn, doanh nghiệp, NLĐ phải coi ATVSLĐ là hoạt động thường xuyên, liên tục, không được lơ là, trong đó các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ là đợt cao điểm về truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của doanh nghiệp.

Để năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, các cấp công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong các hoạt động sau đây: Thúc đẩy các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ đến các doanh nghiệp, đoàn viên, NLĐ với nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, lan tỏa đến nhiều NLĐ.

Phải coi an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động thường xuyên, liên tục

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tặng quà cho người lao động khó khăn tại lễ phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Ảnh: Hà Anh - Báo Hải Dương.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên ở các doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, trọng tâm là công tác huấn luyện ATVSLĐ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức quan trắc môi trường lao động; tổ chức hội nghị NLĐ; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; tổ chức rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn; tổ chức tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mời quý độc giả xem Talk Công đoàn: "Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động".

Đón đọc Tạp chí An toàn vệ sinh lao động, số 346, tháng 5 - 2024 Đón đọc Tạp chí An toàn vệ sinh lao động, số 346, tháng 5 - 2024

Số An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tháng 5 là số đặc biệt, tăng từ 64 lên 80 trang, in màu trên giấy couche, ...

Cần đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong nghề chăm sóc tóc Cần đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong nghề chăm sóc tóc

Các cơ sở chăm sóc tóc ngày càng thu hút đông khách hàng, nhất là sau khi dịch Covid-19, nhiều người muốn tìm cảm giác ...

Nâng cao ý thức chủ động chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động Nâng cao ý thức chủ động chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tất cả ...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao ...

In bài viết
Lao động & Công đoàn media

Tôi công nhân

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Talk Công đoàn

Đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ trong Talk Công đoàn.

Infographic

Kết thúc giai đoạn 1 cuộc thi cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” từ 10/5/2024 đến 2/6/2024 đã có 2 164 346 lượt dự thi.
Bản tin công nhân

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Video

Tại những nơi buồn vắng của "đỉnh trời" Cao Bằng, rất nhiều giáo viên hằng ngày, hằng tháng, hằng năm phải vật lộn sống dưới những mái nhà xập xệ với bao đêm thấp thỏm không yên. Mời quý độc giả đọc phóng sự đầy đủ

Đọc thêm

An toàn, vệ sinh lao động -

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động, trong đó có cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam; pháp luật về ATVSLĐ và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam”.

An toàn, vệ sinh lao động -

Nhiệm vụ quan trọng hằng ngày của an toàn vệ sinh viên tại nơi làm việc là kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh và theo dõi việc người lao động tuân thủ các quy định về an toàn...

An toàn, vệ sinh lao động -

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới mà còn là người để lại cho dân tộc ta một thời đại Hồ Chí Minh, hệ tư tưởng Hồ Chí Minh tiến bộ, nhân văn cùng đạo đức cách mạng, phong cách làm việc vì nước vì dân. Trong hệ tư tưởng đó có tư tưởng về chính sách lao động, về đảm bảo an toàn cho người lao động. Bác luôn chăm lo tạo việc làm cho người dân, đào tạo nghề, nâng cao trình độ công nhân, tiền lương cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động, giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động...

An toàn, vệ sinh lao động -

Sau hàng loạt các vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có các vụ ngộ độc khiến hàng trăm công nhân bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, bếp ăn tập thể.

An toàn, vệ sinh lao động -

Nghiên cứu của Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho thấy, điều kiện lao động của giáo viên mầm non là nặng nhọc, độc hại (tương đương loại IV) theo danh mục của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

An toàn, vệ sinh lao động -

Liên quan vụ 73 công nhân ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH MLB Tenergy (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), trao đổi với phóng viên sáng 31/5, đồng chí Nguyễn Đức Hồng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thành cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã thông tin một số kết quả kiểm tra ban đầu của bếp ăn tập thể tại MLB Tenergy.

An toàn, vệ sinh lao động -

85 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của LĐLĐ TP Hà Nội đã được tham gia chương trình nghỉ dưỡng sức miễn phí do Công đoàn tổ chức.

An toàn, vệ sinh lao động -

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để sơ kết, tổng kết hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; động viên khen thưởng hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng các an toàn vệ sinh viên hoạt động tốt; nhắc nhở, phê bình các an toàn vệ sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ.

An toàn, vệ sinh lao động -

Ngày 19/3/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Điểm mới lần này là Chỉ thị nhấn mạnh vai trò của Công đoàn (một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

An toàn, vệ sinh lao động -

Chuyên gia an toàn lao động đã chỉ ra biện pháp phòng ngừa tránh tái diễn sau vụ tai nạn lao động làm công nhân tử vong ở Bình Phước bằng cách lắp đặt thiết bị che chắn.