Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Cần Thơ:

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Công đoàn - Hoàng Liên Phương

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm, đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ quan trọng, vừa khẳng định vị thế, vai trò, tiếng nói của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

LĐLĐ TP. Cần Thơ có 5.704 cán bộ CĐCS, trong đó có 1.201 chủ tịch CĐCS

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm trong thời gian tới, đã tổ chức Hội thảo để tìm ra giải pháp thiết thực và hữu hiệu trong thời gian tới.

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: CĐCT

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Thị Hiền và Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tấn. Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm của trên 40 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV cùng đại diện các sở, ban ngành có liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền gợi ý các nội dung cần quan tâm, gồm: Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100%, chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công đoàn, kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, công tác giảm sát thực hiện pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phấn đấu trong nhiệm kỳ, hằng năm, các cấp công đoàn đầu tư nguồn lực tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước…

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tấn cho biết thêm, hiện có trên 1.200 CĐCS với gần 85.000 đoàn viên. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ CĐCS luôn được quan tâm, chú trọng, ngày càng nâng cao số lượng lẫn chất lượng.

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Chủ trì Hội thảo. Ảnh: CĐCT

Tính đến nay, LĐLĐ TP. Cần Thơ có 5.704 cán bộ CĐCS, trong đó, có 1.201 chủ tịch CĐCS (309 chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước), 4.027 ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cấp cơ sở, 1.677 ủy viên Ban Kiểm tra công đoàn cấp cơ sở.

Hầu hết cán bộ CĐCS có phẩm chất đạo đức tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, tích cực triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hoạt động của công đoàn cấp trên, luôn gắn bó, quan tâm đến lợi ích của người lao động (NLĐ), có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu trong học tập, công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Các đại biểu thảo luận. Ảnh: HLP

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trình bày những khó khăn, vướng mắc cũng như đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp để góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm.

Lãnh đạo Công đoàn quận Cái Răng cho rằng, cán bộ CĐCS khu vực ngoài nhà nước kiêm nhiệm và luôn biến động. Một vài chủ tịch CĐCS còn ngán ngại chưa làm hết vai trò của mình, chưa làm tốt nhịp cầu nối và phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu đề xuất với chủ doanh nghiệp về hoạt động công đoàn và các phong trào khác.

Lãnh đạo Công đoàn quận Thốt Nốt nêu rõ, cán bộ CĐCS là người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ nhưng lại chịu sự quản lý và hưởng lương từ người sử dụng lao động nên phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí phải đối mặt với nhiều rủi ro từ người sử dụng lao động... từ đó tác động tiêu cực đến năng lực của đội ngũ cán bộ CĐCS.

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Các đại biểu thảo luận. Ảnh: HLP

Nhiều đại biểu cũng đã trình bày các ý kiến nhằm tìm ra giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của Chương trình khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Cần Thơ đề ra.

Theo đó, lựa chọn chủ tịch CĐCS phải có phẩm chất tốt, tâm huyết với công việc và các hoạt động công đoàn, có bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động quần chúng, có khả năng tập hợp, thu hút đoàn viên, NLĐ và am hiểu thực tế tại đơn vị để bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Thực hiện tốt các hoạt động nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, NLĐ về tổ chức Công đoàn. Đa dạng cách thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và của pháp luật.

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Các đại biểu thảo luận. Ảnh: HLP

Lựa chọn đội ngũ chủ tịch CĐCS thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, NLĐ. Đáp ứng mong đợi của đoàn viên, NLĐ; coi trọng các tiêu chí về nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu pháp luật, có kỹ năng, phương pháp mềm dẻo, linh hoạt, được đa số đoàn viên tín nhiệm.

Cán bộ CĐCS phải có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động công đoàn, chăm lo tốt cho CĐV, NLĐ; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo doanh nghiệp, để lựa chọn, quy hoạch nguồn cán bộ CĐCS; luôn quan tâm, tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp cho công đoàn viên, NLĐ.

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Các đại biểu thảo luận. Ảnh: HLP

Đội ngũ cán bộ CĐCS cần có chất lượng toàn diện, vừa có kiến thức rộng và sâu, vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết về công đoàn và pháp luật; có kỹ năng nắm bắt và nhạy bén xử lý nhanh các thông tin; thấu hiểu tình cảm, tâm tư, , NLĐ; biết tổ chức, tập hợp, thu hút NLĐ tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Muốn vậy, đội ngũ cán bộ CĐCS cần được bồi dưỡng định kỳ, thường xuyên về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là năng lực đối thoại, thương lượng tập thể, ưu tiên đối thoại về tiền lương tại khu vực doanh nghiệp, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động, nhất là cán bộ CĐCS khu vực doanh nghiệp.

Xây dựng có hiệu quả đội ngũ chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Các đại biểu thảo luận. Ảnh: HLP

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm, đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ quan trọng, vừa khẳng định vị thế, vai trò, tiếng nói của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đây là khâu đột phá nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Cần Thơ, đồng thời là giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

20 năm Cần Thơ – Hậu Giang: Mở đường cho phát triển 20 năm Cần Thơ – Hậu Giang: Mở đường cho phát triển

Đầu năm 2004, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Cần Thơ được chia tách thành TP ...

Cần Thơ: Hướng tới cộng đồng công nhân lao động không lây nhiễm HIV/AIDS Cần Thơ: Hướng tới cộng đồng công nhân lao động không lây nhiễm HIV/AIDS

Các cấp Công đoàn Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông nhằm ngăn chặn lây ...

Cần Thơ: Chung tay ngăn chặn những nỗi đau do tai nạn lao động Cần Thơ: Chung tay ngăn chặn những nỗi đau do tai nạn lao động

Lãnh đạo TP Cần Thơ kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội nhằm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn lao động ...

Nhiều ý nghĩa thiết thực từ Hội thao công nhân, viên chức, lao động TP Cần Thơ Nhiều ý nghĩa thiết thực từ Hội thao công nhân, viên chức, lao động TP Cần Thơ

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết, Hội thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi ...

In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn -

Hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.

Talk Công đoàn

Đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ trong Talk Công đoàn.

Tôi công nhân

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Talk Công đoàn

Talk Công đoàn 20 giờ, ngày 1/6 là cuộc trò chuyện với đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai).

Infographic

Kết thúc giai đoạn 1 cuộc thi cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” từ 10/5/2024 đến 2/6/2024 đã có 2 164 346 lượt dự thi.
Bản tin công nhân

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Video

Sáng 26/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động Quốc gia năm 2024” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Đọc thêm

Hoạt động Công đoàn -

Nhờ sự phối hợp và hỗ trợ từ Công đoàn Y tế Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế và các nhà tài trợ, sau 2 tháng khởi công, nhà công vụ cho Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo (Điện Biên) gồm 7 phòng ở khép kín đã hoàn thành nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tổng kinh phí trên 1 tỷ 390 triệu đồng.

Hoạt động Công đoàn -

Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ III năm 2024 đã và đang được diễn ra, qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Đà Nẵng.

Công đoàn -

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Hoạt động Công đoàn -

Ngoài việc thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) còn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động khó khăn; giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động Công đoàn -

Tháng Công nhân đã trở thành sự kiện nổi bật thường niên của tổ chức Công đoàn Thanh Hóa. Mỗi năm triển khai một chủ đề, nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, ý nghĩa đã được công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Công đoàn -

Không chỉ quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, Công đoàn tỉnh Trà Vinh còn đến tận các khu nhà trọ tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng và chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Điều này đã tạo được không khí ấm áp, nghĩa tình, gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.

Infographic -

Tại Thông báo kết luận số 37 ngày 20/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 11 nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan. Hiện nay đã có 8 nhiệm vụ đã được thực hiện, 01 nhiệm vụ đã và đang được phối hợp thực hiện và có 02 nhiệm vụ chưa được thực hiện.

Hoạt động Công đoàn -

Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là một địa phương có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đời sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động đều gặp nhiều khó khăn; nhất là năm 2023, nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, giảm thu nhập do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh. Trước thực trạng đó, Công đoàn huyện Triệu Phong đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.

Hoạt động Công đoàn -

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, riêng Tháng Công nhân năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra nhiều hoạt động, trọng tâm là tổ chức Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”, “Đối thoại tháng 5”, “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”, “Cảm ơn người lao động”; tổ chức Tháng cao điểm Phát triển đoàn viên...

Công đoàn -

Trong Tháng Công nhân 2024, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà và khám sức khỏe cho đoàn viên, NLĐ. Đây là những việc làm hết sức ý nghĩa mà Công đoàn Bình Dương dành cho công nhân lao động.